Připojíme vás
na zkoušku zdarma


Nic tím neztratíte, můžete jen získat. Nezávazně připojení vyzkoušíte, až poté se rozhodnete.

emkrumlov.net  |   vychytany.net  |   optikadobytu.cz  |   mega-data.cz   |   straznicky.net

[Objednat]

Objednávkový formulář

Pro objednání našich služeb nám napište na mail: info@vesnet.cz. Nezapomeňte uvést adresu připojení a telefonní číslo, poté budete kontaktováni naším technikem v nejbližším možném termínu.


Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se Jiří Chalabala (vesnet.cz), se sídlem Břehy 329, 698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 65745418, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Jméno, Příjmení, Email a Telefon po dobu jednoho roku. Tyto údaje zpracováváme za účelem možnosti kontaktování dotazovatele s cílem uzavření smlouvy o budoucí spolupráci.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.

V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování.

Se svými žádostmi se můžete obracet na sídlo naší společnosti:
Jiří Chalabala, Břehy 329, 698 01 Veselí nad Moravou.

Naše společnost jmenovala Pověřence na ochranu osobních údajů: Awecom, s.r.o.. V případě nejasností jej můžete kontaktovat emailem na info@awecom.cz, případně telefonicky 773789401.